IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
La transmissió dels coneixements s'ha desenvolupat tradicionalment tant en l’espai domèstic com en el treball agrícola o pesquer, i de generació en generació. Els coneixements sobre les espècies de peix i els espais on exercir la pesca es van transmetent de pares a fills i néts, en el cas dels sistemes que es practiquen tradicionalment per a la subsistència i, actualment, com a activitat d'oci. En l'àmbit professional, els coneixements es transmeten en el si del treball. Pel que fa al cas particular del rall, actualment, la transmissió s’ha de generar forçosament d’avis a néts, perquè el context socioeconòmic i el marc normatiu ha generat un salt transmissional i la segona generació no ha adquirit aquests coneixements. Actualment, però, molts pocs joves coneixen i practiquen l’art. Al delta de l’Ebre, les poques persones que conserven els coneixements i el domini d'aquest ormeig tenen una edat molt avançada.
Viabilitat / Riscos: 
En el cas de la pesca en aigües delta de l’Ebre i per la legislació existent, hi ha hagut un salt generacional en el coneixement de les tècniques que antigament eren de subsistència. Pel que fa al rall, per exemple, la normativa i la regulació han provocat que els coneixement que es transmetien de pares a fills hagin perdut la seva raó de transmissió pel fet de no poder-se practicar. Així que la generació de persones d’entre 40 i gairebé 70 anys han conegut durant la infància les tècniques i hi han jugat, però les han perdut perquè no han seguit aplicant-les d’adults. Aquesta generació podria obtenir permís per tirar el rall després de la jubilació, però no tenen els coneixements tècnics per poder-lo dur a terme i la pesca de subsistència ha anat perdent importància al llarg de la segona meitat del segle passat. Els coneixements lligats a la pesca amb rall estan en risc de desaparició un cop desaparegui l’última generació que s’hi pot dedicar i que són la nostra gent més gran de 70 anys. La garantia de salvaguarda dels coneixements i tècniques derivats d’aquest art de pesca és pràcticament nul·la amb el marc regulador existent sobre la pesca amb rall a la zona del Delta de l’Ebre, ja que els organismes competents han concedit de forma restringida llicències de pesca recreativa amb rall a persones jubilades i, actualment, ja no es fan noves concessions, excepte per fer alguna demostració o exhibició concreta. Per a la resta de persones és una activitat prohibida i penalitzada. Altres sistemes de pesca tradicional com el gànguil, el bussó i el tresmall continuen practicant-se de manera professional en el context de les basses.
Valoració de l’individu / grup / comunitat: 
La comunitat és del tot conscient dels riscos de desaparició d'alguns sistemes de pesca tradicionals, sobretot les que provenen d'un ús per a la subsistència de les famílies. El marc normatiu existent, per als que practiquen o tenen interès pel rall, és el principal obstacle per a la salvaguarda i no permet que la transmissió de coneixements adquireixi raó de ser i es manifesta un sentiment pessimista pel que fa a les possibilitats de continuïtat. Sistemes com el rall es poden perdre per sempre si la normativa no es mostra sensible a aquests coneixements i tècniques, però no hem d'oblidar que el context d'utilització d'aquests sistemes també ha sofert canvis importants que han generat una pèrdua de sentit productiu en la utilització d'aquests ormejos.
Mesures de salvaguarda preses pel grup/comunitat: 
Algunes entitats de la zona, com el Centre d’Estudis Tirant lo Rall, han mostrat el seu interès en la salvaguarda dels sabers sobre la pesca, entre altres aspectes lligats a la tradició, fent i enregistrant entrevistes amb persones que coneixen i han practicat alguns dels ormejos desapareguts i alguns dels actuals. Aquest centre d'estudis treballa per la recuperació de la memòria oral de la població de Deltebre i les seves activitats divulgatives es duen a terme a la zona del delta de l'Ebre. Disposen d'un ampli recull de fotografies i enregistraments audiovisuals en relació a diversos temes d'història local i cultura popular i col·laboren en la creació de l'Arxiu Cultural Municipal. L'Associació de Pesca esportiva Lo Fangar també organitza activitats divulgatives sobre la tècnica de tirar el rall. Altres activitats d'iniciativa privada han servit per desenvolupar demostracions de la tècnica de tirar el rall com a activitat lúdica o educativa, amb l'objectiu de conservar i difondre uns coneixements sobre les activitats que històricament procuraven la subsistència de la gent del delta de l'Ebre. La demostració de tir amb rall en actes festius com les festes temàtiques de l'arròs en són una mostra.