IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
Des de fa segles, els modes de vida de les poblacions rurals han vairat molt a poc a poc. A partir del segle XX i, sobretot, durant la segona meitat, s'han esdevingut un seguit de transformacions de la vida rural que han condicionat en bona mesura la relació que les comunitats havien establert amb el medi i, per tant, també han variat les tècniques i mètodes d'obtenció dels recursos naturals. A l'entorn del riu Ebre i el delta es conserven alguns dels sistemes de pesca tradicional més antics, encara que cada vegada de forma més regulada. La major part d'aquests sistemes es consideren des del punt de vista normatiu com activitats d’extracció no selectiva, és a dir, es classifica com una pesca que no diferencia ni la mida del peix ni l’espècie, ja que s’atrapa tot el que entra dins els ormejos, tal com ho fa, per exemple i en majors dimensions la pesca marítima d’arrossegament. La selecció del peix queda en mans del pescador que, en el cas del rall, pot seleccionar el peix encara viu i alliberar-ne els exemplars més menuts. És a dir, el pescador pot seleccionar les captures un cop fora de l’aigua i retornar les espècies prohibides o que no facin la mida reglamentària de nou al seu medi, sense haver-los causat ferides. Pel que fa a la consideració de gènere, en l’àmbit de la pesca com a complement de subsistència, és una activitat realitzada tradicionalment tant per homes com per dones i hi havia algunes dones que destacaven entre la comunitat pel seu domini d'algunes tècniques. Actualment, no tenim coneixement de cap dona que practiqui aquests ormejos.