Representacions, escenificacions, balls, jocs i esports tradicionals

(en tots els camps)

El joc de birles

Les birles és un joc de destresa i competitivitat que consisteix a posar dretes (a plantar) 6 birles que el jugador, des d'una distància d'11 metres i llençant el birlot, ha d'aconseguir tirar tot deixant-ne únicament una de dreta.

A les Terres de l'Ebre, tot i ser un joc estès històricament, es recupera la pràctica a principis dels anys vuitanta del segle XX per l'acció dels grups locals.

Existeix una competició Intercomarcal on hi participen diferents poblacions i on els participants sumen punts que es quantifiquen al final de la temporada.  Paral·lelament, dins del context de les Festes Majors, també s'organitzen tirades locals. 

Els jocs de cartes de la botifarra i el guinyot

Els jocs de naips o cartes tenen una llarga tradició a les Terres de l’Ebre. El guinyot i la botifarra són dos dels jocs més arrelats i es juguen amb les cartes de la baralla espanyola, que fora de Catalunya també es coneix com naips catalans. Es juga amb 40 cartes, perquè s’eliminen els vuits i els nous. La tradició de la botifarra ve de la Catalunya nord i es va anar estenent fins a la zona més meridional. El guinyot, en canvi, és de tradició valenciana i aragonesa. El fet que a les Terres de l’Ebre s’hagi jugat tradicionalment als dos jocs manifesta que aquest territori ha estat històricament una terra de cruïlla de cultures. Actualment el guinyot és el joc més practicat i la botifarra, en canvi, s’ha anat perdent i avui dia és generalment desconeguda. Només en algun lloc concret en mantenen viva la tradició.