Salut, alimentació, gastronomia

(aliment, recepta, cura o remei)
(en tots els camps)

El formatge i els altres productes de la llet

Del procés de transformació de la llet de cabra i d’ovella, se n’obtenen productes derivats. Els més habituals a les Terres de l’Ebre són el formatge tendre, el brossat i la colada. L’obtenció dels derivats es dóna per efecte de coagulació i separació de la matèria aquosa i la matèria grassa de la llet, tot deixant com a residu el saligot o xerigot, una mena de sèrum que queda després de l’elaboració dels diversos productes i que no es consumeix. El formatge i el brossat s’obtenen en diferents fases del mateix procés d’escalfament i transformació de la llet, mentre que la colada requereix un procés independent a l’anterior. 

Descripció data de realització/periodicitat: Els derivats de la llet es poden fer durant tot l'any. A la tardor-hivern i a la primavera-estiu, la llet que produeixen les cabres i les ovelles té característiques diferents que depenen en bona mesura de l'alimentació dels animals.

La cura del cos amb plantes dels Ports

Des de ben antic, arreu, les comunitats han utilitzat les plantes del seu entorn més immediat amb finalitats molt diverses, com a aliments, ornament, per construir els seus habitatges, per confeccionar peces d’indumentària, o bé com a matèria prima per elaborar substàncies curatives. La recol·lecció d’espècies de flora silvestre per a la ingestió o aplicació sobre el cos, la transformació de les plantes en olis, ungüents o altres productes ha contribuït tradicionalment i contribueixen encara avui a la cura del cos i el benestar dels membres de la comunitat.

Localització: Horta de Sant Joan
Descripció data de realització/periodicitat: La periodicitat de l’ús de les plantes com a remeis curatius depèn de diversos factors. Per una banda, el temps de recol·lecció condiciona l’obtenció de cadascuna de les espècies utilitzades. D’altra banda, hi ha els temps que requereix cada procés de preparació de la planta que poden anar des d’uns quants minuts en la preparació d’infusions fins a uns quants mesos quan es tracta de maceracions. En tercer lloc, tenim el temps d’aplicació, és a dir, el moment en què es consumeix o s’aplica el producte derivat de la planta. Aquest moment pot coincidir directament amb el moment de sensació de malestar, dolor o moment de produir-se una ferida, etc., o bé pot determinar-se per unes pautes com, per exemple, l’aplicació al matí en dejú o bé abans de dormir.