Coordinador científica

La coordinació científica del projecte està en mans de tres persones assessores: una representant de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional, Rafel Folch, una representat de l’Institut Ramon Muntaner, Elena Espuny, i una  representant del Museu de les Terres de l’Ebre, M. Carme Queralt.

Totes tres són les encarregades d‘analitzar, de fer el seguiment i de validar totes les actuacions realitzades per assegurar la base científica d’aquest document.