Declaració d'accessibilitat

Aquesta pàgina web està en construcció. La nova web complirà amb totes les directrius del Consorci World Wide Web W3C, segons les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.1, amb la intenció de ser una pàgina web accessible per a totes les persones que la consultin.