El treball de la pauma als pobles del Parc Natural dels Ports

Títol: 
El treball de la pauma als pobles del Parc Natural dels Ports
Codi: 
IPCITE-BIBLIO-0413
Tipologia: 
Article de revista o part component d'una publicació periòdica
Format: 
En línia
Autoria i responsabilitat: 
SUBIRATS, Pepa
Peu d'impremta: 
Dipòsit Legal DL B. 30040-1992
ISSN 1132-6581 2014-6310
Extensió: 
p. 204-208
Descriptors temàtics: 
Descriptors geogràfics: 
Descriptors IPCITE: 
Activitats productives, processos i tècniques
Idioma/es emprats: 
Número normalitzat: 
ISSN 1132-6581 2014-6310
Relació amb altres fitxes: 
Relació fitxes elements PCI: 
Article revista/publicació periòdica (camps específics): 
Nom revista/publicació periòdica: 
Revista d'etnologia de Catalunya
Número revista o publicació periódica: 
Núm. 35
Pàgines: 
p. 204-208
Mes publicació de l'article/part component de la publicació periòdica: 
April, 2010