Equip de treball

La directora de l’IPCITE (Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre) Pepa Subirats és la responsable de gestionar el projecte, del bon funcionament dels grups de treball i de fer de pont entre els diferents òrgans i equips vinculats al projecte. També és l’encarregada d’implementar la viabilitat tècnica i econòmica.

Compta amb personal tècnic de suport : Genís Carbó (gestió documental, implementació del sistema de gestió de continguts digitals i desenvolupament web) i Marina Orobitg (documentalista i suport a direcció).

La coordinació científica del projecte està en mans de tres persones assessores: una representant de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional, Rafel Folch, una representat de l’Institut Ramon Muntaner, Elena Espuny, i una  representant del Museu de les Terres de l’Ebre, M. Carme Queralt.

Totes tres són les encarregades d‘analitzar, de fer el seguiment i de validar totes les actuacions realitzades per assegurar la base científica d’aquest document.

Marc Ballester, Ingrid Bertomeu i Maite Hernández (antropòloga de suport extern) són els antropòlegs que realitzaran el treball de camp per poder identificar i catalogar els diferents elements patrimonials. Concretant en la darrera fase un pla d’acció amb propostes d’aplicabilitat generades pel mateix inventari.

Les periodistes Rosa GarciaRoser Royo de l’empresa Sirga Comunicació són les encarregades d’elaborar i gestionar un pla de comunicació per difondre tots els avenços que es fan en l’Inventari.

L'assessorament científic de l'IPCITE en els temes vinculats al paisatge i al medi ambient el porten Josep Aragonés, Marga Estorach i Climent Ferré per la seua experiència com a coordinadors i membres de l'equip redactor del Catàleg del Paisatge de les Terres de l'Ebre.