"La pesca al Delta" a La Navegació al riu Ebre : notes històriques

Títol: 
"La pesca al Delta" a La Navegació al riu Ebre : notes històriques
Codi: 
IPCITE-BIBLIO-0245
Tipologia: 
Part component d'una monografia
Format: 
En suport físic
Format. En suport físic (Camps específics): 
Autoria i responsabilitat: 
CARRERAS, Francisco
Peu d'impremta: 
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques Direcció General de Ports i Costes, 1993
Extensió: 
380 p.
Descriptors temàtics: 
Descriptors geogràfics: 
Descriptors IPCITE: 
Activitats productives, processos i tècniques
Idioma/es emprats: 
Número normalitzat: 
Dipòsit Legal: DL B. 27980-1993
ISBN: 8439325886
Relació amb altres fitxes: 
Part component d'una monografia: 
Títol part component: 
La pesca al Delta
Autor part component: 
CARRERAS, Francisco
Pàgines: 
p. 143-144
Títol monografia: 
La navegació al riu Ebre: Notes històriques