Les obres per a l'extensió del reg

Títol: 
Les obres per a l'extensió del reg
Codi: 
IPCITE-BIBLIO-0589
Tipologia: 
Part component d'una monografia
Autoria i responsabilitat: 
CARTES, Toni
FARNÓS, Àlex
Peu d'impremta: 
Amposta : Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, 2010
Extensió: 
p. 101-154
Descriptors temàtics: 
Descriptors geogràfics: 
Descriptors IPCITE: 
Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social
Idioma/es emprats: 
Número normalitzat: 
Dipòsit legal: B-22.849-2010
Relació amb altres fitxes: 
Part component d'una monografia: 
Títol part component: 
Les obres per a l'extensió del reg
Autor part component: 
CARTES, Toni; FARNÓS, Àlex
Pàgines: 
p. 101-145
Títol monografia: 
150 anys del canal de la dreta de l'Ebre : el canal que porta la vida