IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
En la transmissió dels diversos elements lligats a la celebració de les festes com pot ser la gastronomia dels pastissets i corassons o dels plats que s’elaboren a les cases, la transmissió dels coneixements i tècniques es va desenvolupant de generació en generació i oralment. L’aprenentatge de la Salve a la Candelera es va adquirint per la mateixa participació a la festa i en el context familiar. Altres tècniques dins del context festiu com la portada de la imatge o el Ball de la Candela han de ser adquirides en els assajos que es realitzen prèviament a les festes. Aquests actes són protagonitzats pels quintos, les quintes i les pubilles, que representen agents clau en el procés de transmissió dels elements que composen la celebració.
Viabilitat / Riscos: 
La Festa Major de la Candelera no presenta riscos que amenacin la seva perdurabilitat o salvaguarda com a ritual festiu global. Si ens fixem, però, en els elements que la conformen, alguns d'aquests sí que podem dir que estan en un risc relatiu de desaparició. El concert de la xaranga per bars i cafès, per exemple, és un dels actes més antics i que cada vegada té menys participació. No obstant això, noves activitats com els correbars podrien acabar sent una nova modalitat d’expressió del concert de la xaranga als bars i cafès. Un altre dels elements tradicionals que podria estar en risc és el Ball de la Darrera Coca, que va perdent importància i participació progressivament.
Valoració de l'individu / grup / comunitat: 
Per als caleros i les caleres la Candelera és un moment que marca el seu calendari anual, configura la seva identitat com a poble i dóna sentit a la seva espiritualitat i a la seva relació amb la mar. Més enllà de la religiositat individual i de l'actual relació amb la pesca i la mar, la protecció dels membres de la comunitat s'encomana de manera generalitzada a la Candelera, que dóna sentit de pertinença als caleros i les caleres.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
L’adaptació de la festa als canvis socials, culturals i econòmics genera estratègies per garantir-ne la continuïtat. El fet d’introduir els quintos i les quintes per edat quan es van acabar els llicenciats de la marina ha permès que la processó i els actes principals puguin continuar desenvolupant-se. A més, la introducció de les quintes respon a mesures relacionades amb la igualtat de gènere i la participació de les dones en els sistemes organitzatius de la comunitat. Una altra de les mesures és la recuperació del Ball de la Candela, una jota tradicional que es ballava antigament i que ha estat recuperada i impulsada des de l’escola municipal de música i en la qual quintos, quintes i pubilles en són els protagonistes.
Protecció jurídico-administrativa / reconeixement patrimonial (altres):