IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
La processó fa un acte de concentració solemne a la plaça del Canó, l’antiga Cala de l’Ametlla, espai que representa el primer assentament amb els primers colonitzadors. La Cala va ser el primer nucli de població de l’actual terme municipal de l’Ametlla de Mar, habitat per famílies de pescadors, que els segle XIX i fins les primeries del segle XX vivien en barraques de coberta vegetal. La concentració en aquest lloc és primordial en el desenvolupament de la processó i posa de manifest el valor simbòlic que els caleros i les caleres donen a aquest espai primigeni. La celebració de la Candelera manifesta una voluntat de protecció que en els seus orígens es relacionava amb la pesca i el risc que suposava aquesta activitat per als pescadors. Els perills que es trobaven a la mar i el profund respecte que aquesta despertava i desperta en els caleros i les caleres donen com a resultat la demanda de protecció de la Mare de Déu i, consegüentment, tots els rituals que al voltant seu es generen. Per a la comunitat representa un símbol de devoció profunda que se situa en un punt que fins i tot pot estar fora de la religiositat i que pot expressar-se entre persones que no necessàriament tenen una consciència religiosa. Les possibilitats festives que ofereix la celebració d’aquesta relació entre els caleros i les caleres i la Candelera afavoreixen el desenvolupament d’un seguit d’activitats en el context de la festa que van més enllà dels actes religiosos. El volum d’activitats i actes que es realitzen durant aquella setmana és molt gran i divers i posa de manifest diversos aspectes que configuren la comunitat i que posen en valor les relacions familiars i veïnals entre els seus membres, així com els productes locals, caracteritzats principalment per productes de la mar particulars del seu sistema productiu pesquer.