IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Localització:

Descripció de la localització: 

S’han referenciat aquells municipis que el 2017 s’ha pogut identificar que tenen gegants, tot i que l’organització de les seves sortides o actuacions no sigui com a colla i independentment del temps que faci de la seva creació.