IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
La relació amb els gegants i nans es construeix des de petits mitjançant la participació a les eines didàctiques, quaderns per pintar o altres jocs, com els realitzats per Joan Iniesta Llop amb el seguici de Tortosa, que afavoreixen a crear i enfortir aquesta relació. Això, com les llegendes que s’acompanyen, i mitjançant la participació amb la colla, és el sistema general de transmissió. També s’ha plantejat sovint con una eina d’integració comunitària, fet que n’afavoreix la seva pervivència.
Viabilitat/Riscos: 
La viabilitat principal està relacionada amb el manteniment de les figures, els gegants. Si aquestes es conserven permet que, tot i els vaivens de les organitzacions geganteres, en mantenir-se, la figura pugui ser represa de nou amb el temps. El risc és que en les entitats que són propietàries dels gegants depenen d’un col·lectiu sovint força reduït i no fix. Aquest tipus de col·lectius de caràcter voluntariós sempre tenen el risc que la mateixa part positiva del fet que existeixi un grup molt personalitzat i amb molta empenta, en desaparèixer, es converteixi en negativa i l’organització quedi debilitada; la qual cosa sovint succeeix.
Valoració de l'individu / grup / comunitat: 
Les ciutats geganteres el que posen en valor no és la colla en si, sinó la figura del gegant. El valor és en les característiques del bé moble, per antiguitat, bellesa, estètica, manera de ballar, però no pel grup en si. En tot cas, les persones concretes amb funcions molt determinades com les especificades anteriorment sí que tenen un reconeixement comunitari, tot i ser poc habitual.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
Els gegants com a béns mobles actualment no tenen cap mesura institucional de protecció. A la vegada la creació d’unitats didàctiques, l’elaboració de monogràfics, com els citats al camp descripció, sobre els gegants són algunes de les mesures de salvaguarda de la relació amb els gegants i que poden dinamitzar el fet de formar part de les colles geganteres. De manera generalitzada, al territori català s’ha de tenir en compte l’existència de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, on estan registrades bona part de les colles identificades del territori.