IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
Els gegants són per a les comunitats referents col·lectius de la festa. Per a les ciutats amb llarga tradició gegantera (en tant que hi havia gegants) són clau. No obstant això, el model de colla gegantera és un model i una denominació que tot i la relació amb la figura dels gegants no té una significació concreta per a la comunitat per si mateixa. Això no disminueix el pes del fet de treballar en col·lectiu per la comunitat i la rellevància que pren el fet de tenir una relació propera amb la figura dels gegants. Existeix una implicació comunitària i un paper rellevant relacionat amb el fet de ser el responsable d’una figura representativa de la comunitat. És la colla i els seus membres els qui tenen la responsabilitat de representar la ciutat mitjançant els seus gegants tant dins de la celebració com quan van a altres trobades.