IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Localització:

Descripció de la localització: 

Més enllà de les serres, altres zones del territori ebrenc no es poden delimitar exclusivament com a zones de secà. És el cas de la plana del Baix Ebre, la del Burgar, i la del Montsià o l’altiplà de la Terra Alta, on es combina el conreu de secà amb el de regadiu. 

Georeferenciació: