Documents de la taxonomia pastor, transhumància, pedra seca