Titol

Rabera d'ovelles i cabres. Derivats de la llet 1

Autor

Ingrid Bertomeu

Fons

IPCITE

Categoria

Activitats productives, processos i tècniques

Datació (aproximada)

2015-07-29 00:00:00

Descriptors geogràfics

PortsMas de BarberansMontsià

Descriptors temàtics

formatgelletpastorramat