Titol

Picar l'herba colera amb el morter i la mà de morter. Derivats de la llet 5

Autor

Ingrid Bertomeu

Fons

IPCITE

Categoria

Activitats productives, processos i tècniques

Datació (aproximada)

2015-07-29 00:00:00

Descriptors geogràfics

PortsMas de BarberansMontsià

Descriptors temàtics

brossatcoladaformatgellet