Titol

Ofici de cisteller. Cul d'estrella ovalat

Autor

Maite Hernández

Fons

IPCITE

Categoria

Activitats productives, processos i tècniques

Datació (aproximada)

2017-04-26 00:00:00

Descriptors geogràfics

Aldover

Descriptors temàtics

Cisteller