Ex-vot a Sant Domingo

Imatges (Arxiu fotogràfic)

Comença la festa.

Imatges (Arxiu fotogràfic)

Cercavila amb esmorzar per Sant Domingo

Imatges (Arxiu fotogràfic)

El romiatge de Sant Domingo a Rasquera

Imatges (Arxiu fotogràfic)

Romiatge de Sant Domingo a Rasquera

Imatges (Arxiu fotogràfic)

Ex-vots a l'ermita de Sant Domingo

Imatges (Arxiu fotogràfic)

Gegants i nanos a Rasquera

Imatges (Arxiu fotogràfic)

Pal ensabonat

Imatges (Arxiu fotogràfic)

El Fardatxo

Imatges (Arxiu fotogràfic)