Els refranys meteorològics entorn del riu Sénia

Inventari / 3. Tradició oral i particularitats lingüístiques