Les cucanyes i els pals ensabonats

Identificació

Codi

IPCITE40010

Tipus d'element

joc psicomotriu

Altres denominacions

barra de cos

Grup i/o comunitat

Els principals destinataris d'aquests jocs són els xiquets i les xiquetes de la població (en el cas del pal ensabonat, l'edat de participació s'amplia entre els joves i adolescents).

Idioma d'expressió / Variant dialectal

Tortosí

Breu descripció

Tot i que el concepte de cucanya de manera generalitzada ha fet referència a un pal o una antena alta que està recobert de sabó (ensabonat) i que a l'extrem hi té un premi que el participant ha d'aconseguir, a les Terres de l'Ebre el nom del joc principal, la cucanya, s'ha generalitzat per anomenar també els diversos jocs que se celebren en el marc festiu, d'una festa major habitualment, i que tenen com a punt central el pal ensabonant. Un pal ensabonant que pot jugar-se en horitzontal i sobre l’aigua o en vertical i al mig de la plaça però sempre recobert de sabó.

Entre els jocs que acompanyen el pal ensabonat hi trobem la solta de síndries i melons (variant de la solta d'ànecs) a l'aigua, les curses nedant i/o amb pneumàtics, o en el cas que no sigui a l'aigua, jocs com la trencada de tupins o estirar la corda. Pal ensabonat i cucanyes implica un temps de jocs per a xiquets i xiquetes però també adolescents i joves que juguen i mostren les seves habilitats físiques, tant de força com equilibri. 

Data identificació

06/08/2016 12:00 AM

Data identificació

05/08/2015 12:00 AM

Data identificació

25/07/2015 12:00 AM

Data identificació

22/06/2016 12:00 AM

Data identificació

02/07/2016 12:00 AM

Data identificació

06/08/2016 12:00 AM

Data identificació

16/01/2016 12:00 AM

Data identificació

13/08/2016 12:00 AM

Localització

Descripció de la localització / espai

Els espais del joc varien segons el poble i fan, per tant, variar la modalitat. En aquest cas s'han identificat els jocs que es desenvolupen a l'aigua, ja sigui al riu com a la mar, i els que es pràctiquen en sec, tot posant el pal a una plaça. En els cassos que el pal ensabonat es juga al medi amb aigua el pal es posa en horitzontal afavorint la caiguda a l'aigua i en el cas que es jugui en sec el pal es col·loca en vertical.

Respecte als altres jocs o cucanyes del context festiu el fet que hi hagi o no aigua també influeix, com pot ser el cas dels cóssos pedestres si és en espai sec o les curses nadant si és amb aigua. 

Georeferenciació

Datació

Data de realització

03/08/2016 12:00 AM

Periodicitat

Anual

Descripció de la data de realització / periodicitat

El joc del pal ensabonat i les cucanyes s'emmarquen dins del context de la festa; això implica que a cada població on es continua jugant ho facin anualment. En el cas dels pobles que ho practiquen a l'aigua ho fan majoritàriament en el context de les festes d'estiu.

Descripció

Descripció general

Cucanya segons defineix el Diccionari català-valencià-balear (DCVB) d’A. M. Alcover i F. de B. Moll, editat per l'Insitut d'Estudis Catalans, és concretament un joc i/o el context on es desenvolupa aquest joc. 

«2. Antena llisa i ensabonada per la qual s'ha d'enfilar o caminar el qui vulgui obtenir el premi col·locat al capdamunt d'aquella; cast. cucaña. 
  3. Espectacle de festa popular que es celebra amb les temptatives per a obtenir el premi pujant o caminant per la dita antena.»

A les Terres de l'Ebre podem trobar l'ús de la paraula cucanya també, tal com especifica la segona accepció, fent referència a tot al context on es juga amb el pal ensabonat a la vegada que també es practiquen o juguen altres jocs. Fa referència al joc del pal ensabonat i incloent les diverses variants del joc i paral·lelament als jocs que es desenvolupen durant el mateix context lúdic del pal ensabonat. 

El pal ensabonat és un joc d'agilitat i, depenent de la variant que es practiqui, d'equilibri o força. Per tant, independentment de les diferències identificades segons el poble on es pràctica hi ha uns elements que són comuns. La dinàmica o lògica interna del joc s'explica a partir d'un pal de fusta de prop de cinc metres de llarg i un gruix suficient per aguantar el pes d'una persona i no trencar-se (25 cm) que s'ensabona per tal de fer-lo lliscant. L'objectiu és que el participant o jugador arribi a l'extrem del pal utilitzant els peus o les mans descobertes on està col·locat el premi (pernil salat o similar) o l'element que simbolitza el premi, la bandera o un mocador.  

A aquest esquema, que és el comú, se li plantegen variants depenent o del medi on es juga o dels mateixos organitzadors. A les Terres de l'Ebre es practica la variant a l'aigua i la variant en sec, a una plaça. El context de l'aigua el trobem principalment a les poblacions que s'assenten a la vorera del riu Ebre (Flix, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Ascó, Riba-roja, Tortosa) o també a les poblacions ubicades a la vora de la mar Mediterrània (L'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita). En els dos casos el joc del pal ensabonat, barra ensabonada (Deltebre) o barra de cos (com també es coneix a poblacions com l'Ametlla de Mar), es posa en horitzontal a la mar i un extrem queda fixat a terra. Cal especificar que el nom de barra de cos és una derivació del nom barra de gos i gos, tal com explica Carme Queralt al text Dels jocs i dels oficis, formes de vida tradicionals ebrenques a través del joc, el treball i la festa, era el nom que es donava als tripulants més menuts de la barca. En aquest cas particular de l’Ametlla de Mar hem trobat també, com a variant, algun informant que ha mencionat que la barra es posava entre dues embarcacions i el xiquet havia de creuar-la sense caure, tot fent, per tant, mostra d'equilibri i habilitat.

Actualment el model més estès i observat tant al riu com a la mar és el que situa el pal en paral·lel a l'aigua. Mitjançant una o dues brides de ferro clavades al formigó se subjecta la barra al moll. D'aquesta manera queden gairebé tres quartes part de la barra sobre l'aigua i una quarta part sobre el moll. A l'extrem que queda sobre l'aigua s'hi posa una bandera, un mocador, una branca d’arbre o una creu amb tres pals o banderes. Mentrestant un responsable de l'organització, pujat a una embarcació petita (llanxa motora), va escampant amb la mà el sabó per tot el pal, sobretot la part superior i deixant sempre una mínima distància entre el moll i el primer tram del pal amb sabó perquè el participant pugui allunyar-se del moll i no relliscar just a la vora del moll. El mèrit principal del joc és arribar a l'extrem i agafar el premi o tocar la punta abans de caure, tot i que estigui caient. 

La forma com els participants intervenen en el joc dependrà dels organitzadors. Hi ha casos com l’observat a Sant Carles de la Ràpita en què els participants s'inscriuen per edats i els organitzadors van cridant pel nom perquè participin. En altres casos hi ha una inscripció o no però el fet principal és que no hi ha un ordre predefinit per l'organització. Els participants es posen en cua al voltant del pal i van participant per ordre d'espera de manera continuada fins que un participant toca la punta. En aquests casos és comú que el que acaba de participar i no ha aconseguit arribar a la bandera torna ràpidament a la cua per intentar-ho de nou com passa a l'Ametlla de Mar, a Móra d'Ebre o Móra la Nova. El joc té una dinàmica circular. Això vol dir que els participants ho intenten contínuament, amb l'objectiu de mostrar l'habilitat i l'equilibri sobre el pal i contínuament poden tornar a començar, mentre hi hagi un premi o mentre l'organització permeti continuar el joc, tot i haver repartit ja el premi. La presència del premi (monetari o un bé material concret) és el que limita la vessant circular del joc i i el fa lineal. Ens referim amb això al fet que el joc té un número concret de premis i que el participant i l'organització defineixen un objectiu concret i una vegada s'han aconseguit es dóna per finalitzat el joc. Sí que durant el temps del joc si ningú aconsegueix arribar al premi la dinàmica en la majoria de casos és circular i el participant que cau torna a pujar i es posa a la cua fins que s'agafa la bandera. És comú veure com molts cops, i sovint ho fan els més menuts, que són els qui no tenien gaires opcions a obtenir premi davant els més grans, quan estan els premis repartitis continuen jugant fins que es canvia de joc o d'activitat.

Quan des de l'organització es decideixen fer grups, poc comú, aquests habitualment s'agrupen per edats, joves i adolescents participen junts i els xiquets més o menys fins els 12 o 13 anys a part. Tot i això és comú trobar que participen tots a la vegada sense fer diferència d'edats. Això implica que sovint les dinàmiques pròpies dels joves acaben excloent els més petits, que no participen fins que els joves els cedeixen el pal i ja no hi ha premio en joc. En el joc la separació per gènere no existeix de manera explícita i no està prohibit; tot i això, actualment encara s'ha pogut observar que hi ha un major número de participants de gènere masculí i en algun cas on no s'ha vist participar cap noia. Aquest fet estaria lligat a la pervivència de certs rols d'exhibició i demostració de qualitats físiques (equilibri, ràpides), que és un fet que continua d'alguna manera més o menys explicita associant-se al gènere masculi i no al femení. Jocs antigament relacionats a activitats productives de caràcter principalment masculí, tant l'àmbit productiu pesquer com dels llaüts, en els casos que es practica a l'aigua. Tot plegat fa que durant molt temps la mateixa dinàmica socioproductiva portava els xiquets i no les xiquetes a participar en aquest tipus de jocs i que encara es mantingui aquesta divisió, menor en els participants més menuts entre els quals sí que és més habitual veure la participació de noies. 

El joc a l'aigua és una pràctica que principalment es concentren en el context de les festes d'estiu com podem veure als casos mencionats, el context de les festes patronals de Sant Jaume (a Sant Carles de la Ràpita) o Sant Pere (l'Ametlla de Mar) o en el cas dels pobles de la Ribera d'Ebre en el context de la Festa del Riu com a Flix, Móra d'Ebre, Móra la Nova o Ascó.

En el cas de la Festa del Riu el tot de la celebració inclou el pal ensabonant, les regates de muletes, les curses nedant i el joc de les síndries i melons (antigament ànecs). En aquest cas el fet comú és que quan s'organitza la Festa del Riu s'organitzin aquestes tres activitats com a mínim. A la vegada, com s'ha identificat a la de Móra la Nova, si no s'organitza la festa tampoc es fa un o altre joc. És, per tant, un tot festiu. 

Per altra part, hi ha la variant del pal ensabonant en sec, és a dir, a una plaça o espai del poble sense aigua. Aquest fet implica principalment que el pal es col·loca i té un punt de suport diferent. Es col·loca en vertical i el punt de suport és un forat que ja està fix a la plaça per aquesta funció i que durant l'any està tapat. Es col·loca el pal i s'ensabona des d'una escala una vegades està col·locat l llavors al terra es posen uns matalassos per suavitzar la possible caiguda. A l'extrem superior del pal hi ha el premi, el pernil o altre bé material que l'organització decideix donar, penjat en un clau situat per aquesta funció.

La dinàmica del joc segueix en aquest sentit les mateixes condicions que trobem a la variant del pal ensabonant a l'aigua. En aquest cas la dificultat és diferent, perquè no és evitar només relliscar sinó que s'ha d'estar mínimament fort per aguantar i pujar a pes el pal, es valora tant l'agilitat com la força. Aquesta dificultat afegida fa que es vegin més enginys amb l'objectiu d'aconseguir-ho, que en aquest cas sembla que sí que es permeten. Vestir-se amb un mono de mecànic per intentar relliscar menys o posar-se guants. En el cas del pal ensabonant a la mar els participants només poden dur el banyador però no xancles o altres objectes que facilitin el caminar pel pal. El participant intentarà pujar i baixar amb el premi i no pot ajudar-se amb cap objecte ni punt de suport extern. 

Dins de les variants dels premis la més estesa és la monetària per a qui agafi la bandera. Els organitzadors estipulen un nombre de premis i una vegada s'han repartit tots s'acaba le joc; la variant amb béns materials és igual, es decideix per exemple un número de pernils i es van penjant al pal i quan s'acaben s'acaba el joc. Tot i que no està definit és habitual que qui aconsegueix un premi no torna a repetir. 

El fet que aquest joc es desenvolupi en el context festiu afavoreix tant la participació com el grau d'expectativa i interès que crea a la resta de la població que no hi participa. Normalment quan el joc no està dirigit només als més menuts, xiquets i xiquetes, sinó que hi participen joves afavoreix la congregació de públic tant per la caiguda, quan és a l'aigua, que provoca imatges còmiques com l'emoció o les interaccions entre públic i participant. Determina també la participació l'espai i el moment del dia en que es fa. Si és una plaça cèntrica i es fa després de la cercavila o dins del context de la festa del riu a la tarda hi ha més participació que si es fa al lloc del moll apartat i dirigit només als més petits i pel matí sense més activitats; aquestes diferencies són les que afavoreixen una major o menor participació de públic i, per tant, que augmenti el fet lúdic i festiu del joc.

Respecte als altres jocs que ens podem trobar en el context de la festa o que s'inclouen dins de la cucanya n'hem mencionat uns quants que tot i no trobar-se a tots els pobles sí que s'han observat a diversos llocs. 

Per una part la modalitat de curses. En aquest cas van de la mà del pal ensabonat quan es practiquen a l'aigua. Amb això volem dir que en el cas que el pal ensabonat sigui en sec, les curses pedestres es fan de manera independent sense estar lligat directament a la pràctica del pal ensabonat, com el cas de les curses i corregudes pedestres a Móra d'Ebre. Respecte a les curses a l'aigua nedant s'organitzen per edats. Aquest fet com el que se'n facin una o més separades per gènere també dependrà del número de participants. Una variant de les curses nedant i amb un caràcter més lúdic són les curses amb pneumàtic. Aquestes es fan al riu i es consideren amb un grau major de dificultat perquè el fet de nedar amb el neumàtic fa que sigui més difícil controla la corrent del riu i molts participants acaben uns quants metres més enllà d'on està definida l'arribada arrastrats per la corrent del riu.

Dels jocs a l'aigua i lligat principalment a la celebració de la festa del riu, junt amb les regates de muletes que es descriuen a un altre registre, hi trobem la solta o tirada de melons i síndries. Aquest joc implica que des d'una embarcació situada al mig del riu els organitzadors comencen a tirar síndries i melons a l'aigua. Els participants hauran de lluitar per agafar tants melons o síndries com puguin. Durant el joc no hi ha unes normes explicites clares, cada participant pot agafar-ne tants com vulgui; hi ha algun cas que un amic o familiar és a la vorera i va recollint o guarda els que el nedador li du. És habitual que els participants agafin una peça i la comparteixin amb els amics o familiars però sense acumular-ne. En aquest cas el joc actualment és relativament menys complex que la variant anterior o que encara podem observar en alguna població. La variant que actualment no es practica i d'on deriva l'actual és la solta d'ànecs. La dinàmica era la mateixa però en aquest cas eren animals vius que es tiraven al riu i qui l'agafava se'l quedava i se'l menjava. La complexitat del joc era major per l'evidència que l'animal viu era més difícil d'agafar. La variant actual que es practica d'aquest joc implica que qui agafa l'ànec el torna a l'organització, que li dóna el premi en matèries primeres. Una altra variant que s’ha practicat a Móra d'Ebre és la solta d'ànecs de plàstic, que a sota tenen un paper que indica el premi econòmic. 

Aquestes variants com la solta d'ànecs de plàstic o la de tirar les síndries i melons són adaptacions d'un joc, el de la solta d'ànecs, que per una qüestió legal, la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals DOGC núm. 3926 del 16-07-2003, va obligar a modificar aquelles activitats que tenien l'animal viu com a premi. 

D'entre els diversos jocs que acompanyen la pràctica del pal ensabonat en sec els més habituals estan dirigits a la població infantil. La trencada de tupins o olles i les carreres de pedres formen part d'aquest conjunt de jocs de cucanya de l'àmbit festiu. 

La trencada de tupins és un joc on un jugador amb els ulls tapats amb un mocador i un bastó a les mans ha de trobar un tupí o olla de ceràmica que està penjat en una corda i trencar-lo amb el pal. Actualment els tupins s'omplen de llepolies i papers de colors. Aquest joc, amb tot, té diverses modalitats, d'entre les més comunes hi ha la que és una corda lligada entre dos arbres o pals on es penjaven les olles o els tupins. Cada una s'omplia de diversos productes, una de les quals amb dolços, però les altres amb farina, aigua o altres productes que embrutaven. El jugador buscava l'olla amb els dolços però si en trencava un altra acabava ple de qualsevol producte, tot fent l'activitat més divertida entre els participants. En aquest cas es tracta d'un joc per part dels organitzadors es defineix l'ordre de participació per tal que hi hagi tupins per tots els possibles participants i la part lúdica la defineix el fet que el participant en anar amb els ulls tapats va fent cops de bastó a l'aire, sovint ajudat per l'organitzador que abans d'iniciar el joc i una vegada ha tapat els ulls del jugador li fa fer voltes sobre si mateix, tot deseorientant-lo, perquè sigui més complex trobar l'olla o el tupí. 

Història i transformacions de l'element

La pràctica del joc del pal ensabonat a les terres de l'Ebre i als diferents llocs on hem identificat no s'ha trobat una referència històrica. No obstant  hi ha diferents elements que ens permeten plantejar que es tracta d'un joc arrelat a les comunitats on actualment es juga. Dos contexts diferents ens parlen d'una pràctica comú a les Terres de l'Ebre. Per una part els referents del context com és el de la festa del Riu de Mora d'Ebre. En aquest cas els organitzadors de tal acte han recuperat un document històric, concretament una noticia del diari La Vanguardia de principis del segle XX que dona constància de la celebració de la Festa del riu a Mora d'Ebre. Fet que com a referent contextual de la pràctica del pal ensabonat permet ubicar-lo temporalment. 

Per altre banda a l'Ametlla de Mar els referents de la memòria oral dels informants i referents bibliogràfics citat prèviament ens permeten afirmar que la practica del joc s'ha mantingut en el temps. un altre dels casos observats com el de la pràctica a Rasquera no podem donar una data concreta però tal com arriba ens permet afirmar que ens trobem davant d'una pràctica força arrelada dins de la comunitat. 

En ambdos casos són jocs que tenen una relació (en el cas de l'aigua, mar o riu) directe  amb el sistema productiu i per tant resulta lògic pensar que tot i no estar regulat dins d'un context festiu o normatiu jocs com corre de punta a punta per una barra o pel pal major quan estava plegat formaven part de les dinàmiques lúdiques dels més joves en relació amb la mar o el riu. 

En aquest sentit els canvis o transformacions que podem senyalar les que ens han arribat de forma oral. Casos en els que el pal que servia pel joc era el mateix màstil del llaüt que es tombava i servia perquè els xiquets practiquessin i mostressin l'equilibri i les seves qualitats per treballar com a tripulació. el cas de la barra del gos o cos que es menciona a l'Ametlla de Mar també hi ha referències orals que els pals es col·locaven entre dues embarcacions i els xiquets o gos havia de creuar, una vegada més una forma de mostrar les virtuts d'aquest xiquets que a la llarga havien de ser la tripulació. 

Són jocs que amb les variants  que hem descrit tenen en comú que la transformació del joc és l'accentuació de la seva funció lúdica minvant  la més didàctica i que la que el relacionava amb el context socio-proiductiu i que actualment sembla quedar en un segon pla. 

També els jocs com la soltada d'ànecs s'adapten a un nou context legislatiu que a la vegada l'allunya d'una relació amb el riu, si també tenim en compte el jocdel pal ensabonati, principalment productiva i que avui manté part de les activitats però en un context festiu i lúdica. 

Dedicació

El joc no té una relació directa en la devoció contextual de la celebració, és independent.

Processos i preparatius

L'organització dels jocs a l'aigua o a la plaça comporta un terball d'organització en què principalment s'ha decomptar amb el pal i un espai on ubicar-lo. El fet que als pobles on actualment es juga no sigui nou fa que tinguin ja organitzats els espais on es juga. 

En el cas del joca a l'aigua els responsables del moll (el club nàutic o la confraria de pescadors corresponent) defineixen i tenen les brides amb els forats preparats per col·locar el pal. Són entitats que en treballar a la mar tenen els estris necessaris, l'embarcació per ensabonar el pal. 

En el cas que es faci en una plaça fa falta que hi hagi un forat on clavar el pal. El cas observat de Rasquera el forat ja feia anys que estava fet de manera fix al terra de la plaça.

Altres elements referents als preparatius una vegada l'espai ha estat definit i preparat és aconseguir els materials del joc, els tupins (en el cas observat els van comprar a Miravet), el sabó o les síndires i els melons. 

Eines, infraestructures i objectes emprats i/o accessoris

Pal , pneumàtic , sabó , tupí

Eines, infraestructures i objectes emprats i/o accessoris

Segons cada joc:

– Pal ensabonat: sabó en pasta per untar al pal, una bandera o mocadors, altres possibles premis materials (pernil salat)

– Tirada de síndries: síndries i melons.

– Trencada de tupins: tupins o olles de fang que s'omplen de llepolies diverses. Una corda per penjar el tupí. Extrems on lligar la corda.

– Curses nedant amb pneumàtic: pneumàtic de roda de moto inflat. 

Formes organització social/Organitzacions formals o informals

Els responsables de la celebració dependran de l'espai i l'organitzador de la celebració. En aquest cas hi podem trobar l'ajuntament com el cas de Rasquera o una institució com el club nàutic (Club Nàutic de Móra d'Ebre o el Club Nàutic de Móra la Nova) i la confraria de pescadors com el cas de l'Ametlla de Mar, que ho organitza la Confraria de Pescadors de Sant Pere.

Participants/Executants

Els participants si són menuts (fins els 12 -13 anys) són tant xiquets com xiquetes; després una vegada adolescents i joves (fins com a molt els trenta anys) són principalment nois i és molt poc habitual veure dones participar-hi.

Ús i funció

Festiva , Lúdica

Precisions ús i funció

Actualment tot i que el joc continua essent un element clau en la formació i transmissió de valors per la comunitat, s'accentua el valor lúdic i festiu.

Patrimoni relacionat (Patrimoni natural/béns mobles/béns immobles/béns immobles associats)

El riu Ebre al seu pas per les poblacions. 

Interpretació [ètic]

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica

El pal ensabonat, la cucanya, s'han desenvolupat en relació amb un context festiu que utilitzava els elements del sistema productiu com punt de partida per iniciar el joc donat-li aquelles activitats relacionades amb lo productiu una vessant lúdica o modificant la funció d'un dels elements o objectes emprats quotidianament convertint-lo en protagonista d'un joc. Tot i que en aquest cas fem referència al pal ensabonat, és una lògica exportable a altres activitats lúdiques registrades com les corrides de rucs. El referent és el joc com un transmissor de comportaments, qualitats físiques i /o mentals per la comunitat. L'individu aprèn mitjançant el joc allò que necessitarà per desenvolupar-se dins de la pròpia comunitat. El cas del pal ensabonat o barra ensabonada o barra de cos,és força evident el paper lúdic i a la vegada pedagògic. Les qualitats físiques, l'equilibri, la força, l'agilitat, són aspectes clars de la pràctica d'aquest tipus de jocs i cucanyes. No obstant això, cal fer mencions separades al que implica la pràctica del joc al riu, a la mar o a la plaça. El cas de les cucanyes al riu o a la mar era molt evident la relació entre el joc i el context productiu dels pescadors i llagüters, això fa que a la vegada el canvi imperant del medi productiu, com és el cas del riu, també s'evidencia la pèrdua de part d'aquesta funció més enllà de l'aspecte lúdic. Per tant, el canvi de relació productiva o de l'entrada a l'àmbit productiu amb el riu incideix en el joc, o en el aquest joc implica per la comunitat. Cal especificar que tot i que el sector pesquer marítim no ha desaparegut com a referent si que ha canviat la forma de practicar-se i d'entrar-hi i per tant el joc dels petits de la tripulació queda fora de context. Per tant, aquests canvis en el sistema productiu incideixen no en la pràctica però sí en la lògica comunitària del joc. Això comporta una necessitat de dotar de nous valors al joc, sense ometre la part lúdica. Els nous valors dels quals s'alimenta aquest tipus d'activitats és el de redefinir, activant-la, la relació amb el riu (en el cas de les poblacions de la Ribera d'Ebre on continuen celebrant-se les Festes del Riu és força evident). Aquests jocs permeten enfortir la relació d'una comunitat amb el seu entorn tot i que sigui de forma gairebé exclusiva mitjançant el joc i a la vegada com passa a Móra d'Ebre s'activa també a partir del context festiu i lúdic la memòria col·lectiva d'una sèrie d'elements propis de la comunitat lligats al sistema productiu. En el cas del joc a la mar el fet que el sector pesquer continuï actiu, per tant, la relació productiva amb el medi ha canviat però no ha desaparegut; sí que canvia el pes i la relació del joc al el sector productiu, tot i que manté elements clau com que s'organitza per la mateixa confraria de pescadors, alguns dels més joves (però ara de vint anys) de les tripulacions participen del joc de la barra de cos. Per això en canvi o la necessitat de readaptació és menor o no resulta tant evident. Finalment la variant del joc a la plaça, el fet que només s'ha observa en un cas tot ens porta a dir que el manteniment de la pràctica del joc actualment està lligada a la vessant lúdica i en part del manteniment de jocs de caràcter festiu.

Salvaguarda

Transmissió

El principal mode de transmissió és la pràctica del joc. Entre els mateixos participants, regits per algun dels organitzadors s'explica la dinàmica del joc. També influeix que és un joc que o s'ha arribat a perdre o deixar de jugar llavors cada any s'actualitza la transmissió entre els nous participants i els que ja deixen de jugar-hi

Viabilitat/riscos

Cada context de variables diferents, els casos de la Ribera d'Ebre en què el joc forma part de la Festa del Riu, és el context global el que permet que es faci o no. El cas de Móra la Nova n'és un exemple, del 2011 al 2015 no es va celebrar a la festa del riu i això va comportar que no s'organitzessin els jocs de cucanyes; en recuperar-se la festa del riu, amb les regates es recupera el pal ensabonat. Tot i això en aquesta comarca de moment la festa no està en perill i a poblacions com Móra d'Ebre fa més de cent anys que se celebra (com a mínim les regates). Els altres casos s'inclouen dins del context de la festa major els riscos depenen de la identificació de la comunitat amb l'activitat, a la zona de mar és més forta que a pobles on es fa el pal ensabonat a la plaça.

Valoració de l'individu / grup / comunitat

Tal com s'ha mostrat els llocs de ribera o de mar el lligam amb el joc està més arrelada davant d'espais d'interior.

Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat

De moment l'única mesura presa és la pràctica del joc. No existeix una acció concreta sobre el pal ensabonat i les cucanyes.

Protecció Jurídico-administrativa / Reconeixement patrimonial

Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC)

Recursos associats

Imatge/PDF

Pal ensabonat , Cucanya i pal ensabonat. a l'Ampolla , Cucanya i pal ensabonat. A Rasquera a la plaça esperant a pujar , Cucanya i pal ensabonat. A l'Ampolla els xiquets i xiquetes , Cucanya i pal ensabonat. A Rasquera amb la plaça plena de participants , Cucanya i pal ensabonat. A l'Ampolla la caiguda , Cucanya i pal ensabonat. a Rasquera la pujada , Cucanya i pal ensabonat. a Rasquera pujant el pal , Cucanya i pal ensabonat. A Rasquera agafant el premi , Cucanya i pal ensabonat. Premis a l'Ametlla de mar , Cucanya i pal ensabonat. Ametlla de Mar, carreras a la mar , Cucanya i pal ensabonat. Ametlla de Mar, ensabonar el pal , Cucanya i pal ensabonat. Ametlla de Mar, ensabonar el pal , Cucanya i pal ensabonat. Ametlla de Mar, pal ensaboant , Cucanya i pal ensabonat. Ametlla de Mar, participant sobre el pal , Cucanya i pal ensabonat. Ametlla de Mar, la caiguda del pal , Cucanya i pal ensabonat. Ametlla de Mar, la caiguda del pal , Cucanya i pal ensabonat. Sant Carles de la Ràpita, ensabonant el pal , Cucanya i pal ensabonat. Sant Carles de la Ràpita, ensabonant el pal , Cucanya i pal ensabonat. Sant Carles de la Ràpita, pal ensabonat , Cucanya i pal ensabonat. Sant Carles de la Ràpita, bandera agafada. , Cucanya i pal ensabonat. Sant Carles de la Ràpita, el salt cap a la bandera , Cucanya i pal ensabonat. Sant Carles de la Ràpita, espectativa sobre el pal , Cucanya i pal ensabonat. Sant Carles de la Ràpita, el salt cap a la bandera 2 , Cucanya i pal ensabonat. Sant Carles de la Ràpita, apropament a la bandera , Cucanya i pal ensabonat. Sant Carles de la Ràpita, la caiguda , Cucanya i pal ensabonat. A Mora la Nova s'organitza al moll del club Nautic , Cucanya i pal ensabonat. A Mora la Nova esperant l'inici del joc , Cucanya i pal ensabonat. A Mora la Nova el pal ensabonat , Cucanya i pal ensabonat. A Mora la Nova el pal ensabonat i els participants , Cucanya i pal ensabonat. A Mora la Nova , cursa nedant amb pneumàtics , Cucanya i pal ensabonat. Mora la Nova cursa amb pneumàtics a l'Ebre , Cucanya i pal ensabonat. Mora la Nova cursa amb pneumàtics a l'Ebre , Cucanya i pal ensabonat. Mora la Nova, solta de síndries i melons , Cucanya i pal ensabonat. Mora la Nova, tirant les síndries i els melons , Cucanya i pal ensabonat. Mora la Nova tirant síndries al riu Ebre , Cucanya i pal ensabonat. Mora la Nova recollint les síndires i els melons

Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Imatges relacionades
Vídeo (online)

cucanyes i pal ensabonat from Immaterial TE on Vimeo.

Informació tècnica

Participació del grup o comunitat en l'aportació de dades

En tots els casos el grup organitzador i participant ha col·laborat en l'aportació de dades.

Investigadors

Ballester Torrents, Marc

Redactor/a de la fitxa

Ballester Torrents, Marc

Data de realització

03/08/2016 12:00 AM

Actualitzacions de la fitxa

03/08/2016 12:00 AM

Validació

Validador

Òrgan Assessor Científic (OAC)

Validador

Espuny, Elena

Validador

Folch Monclús, Rafel

Validador

Queralt, M.Carme

Projecte/Recerca

Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre