Impulsen una metodologia en xarxa per explicar d’una manera global i intel·ligible el patrimoni cultural immaterial de l’Ebre
2015-09-10 10:45:00

Els diferents elements que formen part del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l’Ebre seran enregistrats en unes fitxes que no només recolliran aquella informació més rellevant de cada element inventariat sinó que a més a més estaran interrelacionades entre elles i amb d’altres informacions que permetin comprendre i aprofundir en el coneixement de l’element registrat.

Cadascuna de les set categories en què s’estructura l’inventari tindrà un model de fitxa diferent i cada element inventariat contindrà enllaços que permetran contextualitzar-los amb altres elements inclosos en altres categories. Així per exemple, les festes majors d’un determinat municipi s’inclourien dins la categoria festes però si una de les activitats és la degustació d’un plat que s’ha decidit inventariar, hi haurà un enllaç amb aquest element inventariat dins la categoria de gastronomia. Aquesta relació entre diferents elements permetrà donar una visió més àmplia de què és el patrimoni cultural immaterial (PCI) i per tant del conjunt del projecte.

Es tracta d’una metodologia que aprofita les eines tecnològiques que té a l’abast per fer més intel·ligible i dinàmic l’inventari. Un dels aspectes més enriquidor d'aquesta metodologia és que aquestes fitxes al marge de la informació portaran també associats recursos com puguin ser fotografies, audiovisuals o registres sonors i formaran part d’una gran base de dades inclosa dins la web de l’inventari www.ipcite.cat. A més un resum d’aquest inventari podrà ser consultat públicament a través de l’extranet de la web.

A Catalunya, també  la zona del Montseny compta amb un inventari del patrimoni cultural immaterial, que  a l’hora de dur a terme la catalogació i difusió del projecte va fer servir una metodologia diferent.

Responsive image