Josep Cid: “El patrimoni és passat però sobretot una aposta de futur”
2017-07-27 10:00:00

Aquesta és una de les idees principals  que el catedràtic ebrenc Josep Cid va voler transmetre en el seu parlament de presentació de l’IPCITE en la festa  de cloenda d’aquest projecte: “El patrimoni de vegades es pensa que només és l’herència, allò que ens ve del passat, però hem de pensar que el patrimoni és una herència que nosaltres hem de saber projectar cap al futur. El patrimoni és passat però sobretot una aposta de futur”, va remarcar als mitjans de comunicació presents a l’acte.

Cid va dissertar en el seu parlament sobre el patrimoni i més concretament sobre el patrimoni immaterial de les Terres de l’Ebre, tant des del punt de vista del concepte com de continguts, utilitats...  però sobretot al llarg de tot el seu parlament va remarcar aquesta idea de futur de l‘Inventari: “reconeixem la qualitat de la feina realitzada durant dos anys, que ens ofereix un recurs important per entendre i ajudar a projectar les nostres comarques” i “avui tenim a l’abast, com diu el text de presentació de l’inventari, un instrument de dinamització cultural, econòmica i social de les Terres de l’Ebre”.

Cid per a fer la seva presentació va utilitzar referents literaris locals i universals, també els oposats que es conjuminen en el patrimoni. Va parlar de la relació tradicional-modern: “sempre partim d’alguna cosa que ens ve donada, però la nostra missió amb allò heretat és projectar-nos cap al futur”. També va fer esment als oposats local-global: “hem de ser glocals, és a dir, treballar en la traducció als nostres àmbits de tot allò que  va emergint. Només amb la regeneració ens projectem. Som terra de cruïlla, de fusions i no podem caure en paranys populistes que ens empobririen”.

Cid va acabar com va començar, parlant de futur: “són moltes les accions que podríem fer pel patrimoni que avui es presenta. Per sort no partim del no-res” i va remetre a algunes de les propostes que  es recullen al  Pla de Gestió 2015‐2023 de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre, que van des de “dissenyar i posar en funcionament itineraris de la memòria històrica” a “fomentar tècniques i productes tradicionals en l'oferta gastronòmica i agroalimentària del territori”.

Responsive image