Observatori

El passat mes d’octubre del 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Ramon Muntaner i el Museu de les Terres de l’Ebre per a la realització d’actuacions vinculades al programa de l’Observatori del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre (OPCITE), amb els objectius de donar continuïtat, actualitzar, amplificar i difondre l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre (IPCITE), enels propers quatre anys.

L’IPCITE, realitzat entre el 2015 i el 2017 mitjançant treball de camp, recerca etnogràfica, entrevistes, elaboració i difusió de tota la informació recollida per un equip multidisciplinari, va culminar amb el registre de 100 elements representatius del patrimoni immaterial ebrenc que defineixen la diversitat de costums i tradicions d’aquest territori, declarat per la UNESCO Reserva de la Biosfera l’any 2013.

L’Observatori del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre (OPCITE), estarà gestionat de manera coordinada per les tres institucions esmentades, vinculades al projecte des dels seus orígens, sent aquestes les principals accions que es duran a terme: atendre les consultes ciutadanes i gestionar els permisos de reproducció d’imatges i vídeos sol·licitats; mantenir la comunicació del projecte a través de la web www.ipcite.cat , les xarxes socials i altres accions; augmentar l’inventari creant noves fitxes d’elements a partir de recerques dotades d’ajuts a través de les convocatòries de recerca de l’IRMU i les del Museu de les Terres de l’Ebre; fomentar recerques sobre elements de patrimoni cultural immaterial que siguin susceptibles d’entrar a formar part de l’inventari; ampliar la relació de bibliografia, webgrafia i altres recursos dels elements de l’Inventari a la web i buscar col·laboracions i recursos per a poder concretar aplicacions de l’inventari en el territori estudiat.