Què és l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre (IPCITE)?

L’ Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre és un projecte d’identificació, recerca, difusió i promoció dels elements del patrimoni cultural immaterial que es manifesten a les Terres de l’Ebre. Es tracta d’un context geogràfic i social singular perquè ha estat un territori de confluència de cultures al llarg de la història. Aquesta singularitat la trobem actualment en manifestacions que formen part de la tradició oral, dels rituals festius, dels processos productius, de les formes d’alimentació o de la música, entre molts altres àmbits. Identificar, documentar i sistematitzar aquestes manifestacions culturals representa el primer pas per salvaguardar aquest patrimoni i que esdevinga un motor de desenvolupament i cohesió social a les Terres de l’Ebre.

No podem entendre el desenvolupament de l’Inventari sense la participació directa dels ciutadans i ciutadanes de les Terres de l’Ebre. És necessària la implicació de la gent per tal de conèixer els usos i el significats que tenen la nostra cultura i el nostre patrimoni cultural. Això farà possible revertir els coneixements generats en la pròpia comunitat, prendre consciència del valor del nostre patrimoni cultural i establir mesures per a la seua transmissió a les generacions futures.

L’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial és un projecte que es vincula a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, declarada per part de la UNESCO, l’any 2013. Aquesta designació revela la importància de connectar el patrimoni cultural immaterial amb el patrimoni natural i d’harmonitzar la relació de les persones amb el nostre entorn. D'aquesta manera, l'Inventari esdevé una eina de desenvolupament, sostenible amb l’entorn i amb les persones, i representa un espai de dinamització cultural, econòmica i social de les Terres de l’Ebre.