"La pesca al Delta" a La Navegació al riu Ebre : notes històriques
Codi

IPCITE-BIBLIO-0245

Tipologia

Part component d'una monografia

Format

En suport físic

Autoria i responsabilitat

CARRERAS, Francisco

Títol

"La pesca al Delta" a La Navegació al riu Ebre : notes històriques

Peu d'impremta

Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques Direcció General de Ports i Costes, 1993

Extensió

380 p.

Idioma/es emprats

Català

Número normalitzat

ISBN: 8439325886

Número normalitzat

Dipòsit Legal: DL B. 27980-1993

Descriptors IPCITE

Activitats productives, processos i tècniques

Descriptors temàtics

Rall

Descriptors geogràfics

Montsià

Realització fitxa

Marina Orobitg

Validació

Validador/a

M. Carme Queralt