Els Noms populars de núvols, boires i vents del Baix Ebre i Baix Llobregat
Codi

IPCITE-BIBLIO-0397

Tipologia

Llibre

Format

En suport físic

Autoria i responsabilitat

MANENT, Albert

Títol

Els Noms populars de núvols, boires i vents del Baix Ebre i Baix Llobregat

Peu d'impremta

Barcelona : Katelani, 2002

Extensió

76 p.

Idioma/es emprats

Català

Número normalitzat

ISBN 8493199095

Número normalitzat

Dipòsit Legal DL B. 24153-2002

Descriptors IPCITE

Tradició oral i particularitats lingüístiques

Descriptors temàtics

meteorologia , refrany

Descriptors geogràfics

Baix Ebre

Realització fitxa

Marina Orobitg

Validació

Validador/a

M. Carme Queralt