IGP Clementines de les Terres de l'Ebre
Codi

IPCITE-BIBLIO-0709

Tipologia

Part component d'una monografia

Format

En suport físic

Autoria i responsabilitat

QUID COMUNICACIÓ

Títol

IGP Clementines de les Terres de l'Ebre

Peu d'impremta

Tarragona : Diputació de Tarragona : Desenvolupament Local, 2008

Extensió

110 p.

Idioma/es emprats

Català

Número normalitzat

Dipòsit Legal DL B. 38876-2008

Descriptors IPCITE

Activitats productives, processos i tècniques

Descriptors temàtics

Cítrics

Descriptors geogràfics

TERRES DE L'EBRE

Realització fitxa

Marina Orobitg

Validació

Validador/a

M. Carme Queralt