L'ofici de canterer, a la Galera i Miravet

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

La jota cantada improvisada

Inventari / 5. Manifestacions musicals i sonores

La jota ballada

Inventari / 5. Manifestacions musicals i sonores

Les orquestres de ball

Inventari / 5. Manifestacions musicals i sonores