L'ofici de barquer de l'Ebre

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques