Els balls parlats

Inventari / 5. Manifestacions musicals i sonores