Les cucanyes i els pals ensabonats

Inventari / 4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

Les bandes de música

Inventari / 5. Manifestacions musicals i sonores