Els jocs de cartes de la botifarra i el guinyot

Inventari / 4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

La jota cantada improvisada

Inventari / 5. Manifestacions musicals i sonores

La jota ballada

Inventari / 5. Manifestacions musicals i sonores