Les cucanyes i els pals ensabonats

Inventari / 4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals