L'organització de l'artesania col·lectiva de la festa

Inventari / 7. Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social