El cultiu dels cítrics

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

Les regates de muletes

Inventari / 4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

L'organització de l'artesania col·lectiva de la festa

Inventari / 7. Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social