El conreu de la vinya

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

L'organització de l'artesania col·lectiva de la festa

Inventari / 7. Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social