El conreu de la vinya

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

El cultiu dels cítrics

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

Les festes amb bous

Inventari / 2. Creences, festes, rituals i ceremònies

L'organització de l'artesania col·lectiva de la festa

Inventari / 7. Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social