Les corregudes de rucs, d’Ascó, la Fatarella i la Sénia

Inventari / 4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals