La representació de l’Angelet, d’Ascó

Inventari / 4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals