Les corals, els cors i els orfeons

Inventari / 5. Manifestacions musicals i sonores