Els jocs de cartes de la botifarra i el guinyot

Inventari / 4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals