L'ofici de barraquer al delta de l'Ebre

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

Les orquestres de ball

Inventari / 5. Manifestacions musicals i sonores