Els oficis de canyisser i cisteller

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques