Els pessebres vivents, de Jesús i Tivissa

Inventari / 4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals