L'ofici de les llatadores de pauma

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques