El joc de birles

Inventari / 4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

L'ofici de margener. Margener

Imatges (Arxiu fotogràfic)

L'ofici de margener. Amagatall al marge

Imatges (Arxiu fotogràfic)

L'ofici de margener. Amagatall al marge

Imatges (Arxiu fotogràfic)

L'ofici de margener.Escales de voladís

Imatges (Arxiu fotogràfic)