L'ofici de les llatadores de pauma

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

Les coquetes de sagí

Inventari / 6. Salut, alimentació i gastronomia